optifire

Polityka Prywatności

ZASADY PRYWATNOŚCI optifire

Bezpieczeństwo danych stanowi ogromną wartość, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby prywatność naszych klientów oraz użytkowników strony www była traktowana z pełnym poszanowaniem i chroniona zgodnie z obowiązującymi normami. Poniżej zasady, którymi się kierujemy.

 1. Ponieważ nasi klienci obdarzają nas pełnym zaufaniem, zawsze korzystamy z ich danych w sposób uczciwy oraz transparentny.
 2. Każda osoba, która ujawnia nam swoje dane osobowe, ma prawo do uzyskania pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jej dane osobowe. Chętnie  informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie, gdy nasza wiedza może okazać się niewystarczająca.
 3. Jeżeli zaistnieją jakiekolwiek pytania odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy pod adresem: kontakt@optifire.io
 4. Podejmiemy wszystkie uzasadnione w naszej ocenie działania, aby chronić dane przed nienależytym wykorzystaniem i zabezpieczyć je.
 5. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i standardów dotyczących ochrony danych i zobowiązujemy się  współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI optifire

Aby ułatwić Ci poruszanie się po przygotowanej przez nas Polityce podzieliliśmy ją na działy, oraz stworzyliśmy do niej słowniczek pojęć, którymi będziemy się posługiwać w sposób, który będzie czytelny dla każdego użytkownika.

Spis treści

 1. Definicje
 2. To dzięki informacjom od Ciebie możemy być pomocni
 3. Chcemy poznać Twoje potrzeby
 4. Podstawy prawne, cele i czas przetwarzania danych
 5. Twoje prawa
 6. Kategorie odbiorców
 7. Przekazywanie do Państw Trzecich (poza obszar EOG)
 8. Bezpieczeństwo Twoich danych
 9. Ciasteczka
 10. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 11. Zapraszamy do kontaktu
1. Definicje.

Dane Osobowe – To wszelkie dane klientów i użytkowników definiowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, które importujesz do Programu optifire, lub przekazujesz nam za pomocą Serwisu;

Optifire – To my, FireUp Software sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku, posiadająca adres: ul. 3 Maja nr 30 lok. 6.1, 44-200 Rybnik, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000489669, NIP: 6342819462, kapitał zakładowy w wysokości 253 005,00 ZŁ

Konto – To indywidualny profil, który zostanie dla Ciebie utworzony przy Twoim pierwszym logowaniu w Programie. Przez Konto jesteś w stanie korzystać z udostępnionych Ci funkcjonalności i zasobów Programu;

Polityka – Właśnie ją czytasz. To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych;

Program/aplikacja – za jego/jej pośrednictwem wyznaczasz optymalne trasy przejazdu, uzyskując szczegółowy plan zaplanowanej trasy, w wersji tabelarycznej i graficznej.Jest to system informatyczny dostępny online, pod adresem https://optifire.io, za pośrednictwem nowoczesnych przeglądarek internetowych, działający w modelu Software as a Service (nie musisz go instalować na swoim komputerze);

Przetwarzanie – to dokonywane przez nas operacje na Danych Osobowych. Przez Przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Regulamin – Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki korzystania ze Strony www oraz Programu. Możesz przeczytać aktualną wersję Regulaminu klikając tutaj;

Strona www – To nasza strona firmowa, która znajduje się pod adresem www.optifire.io

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ustawa – To polska ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Pojęcia niezdefiniowane, a pisane dużą literą, mają znaczenie nadane im przez regulamin usługi optifire, dostępny pod adresem internetowym: https://optifire.io (dalej: Regulamin).

2. To dzięki informacjom od Ciebie możemy być pomocni.

Podczas przeglądania Strony www – nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę oraz te zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać takie dane jak adresy email, adresy IP, typ przeglądarki, stronę internetową odwiedzaną bezpośrednio przed wejściem na naszą Stronę www czy do Programu oraz inne dane. Dane zbierane o użytkownikach Strony www nie umożliwiają ich bezpośredniej, ani pośredniej identyfikacji.

Optifire wykorzystuje te dane wyłącznie do dostosowywania wyświetlanych treści, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, a także w celach statystycznych, technicznych, reklamowych i funkcjonalnych. Dzięki temu możemy indywidualnie dopasować Stronę www do Twoich potrzeb.

Szanujemy Twój wybór, dlatego podanie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne. Pamiętaj jednak, że w przypadku niepodania Danych Osobowych, o które zostaniesz przez nas poproszony, nie będziemy mogli dopasowywać wyświetlanych Ci treści, przesłania Ci pożądanych informacji lub zawrzeć z Tobą umowy, a świadczenie usług na Twoją rzecz może się okazać niemożliwe.

Cały czas doskonalimy Stronę www oraz Program, dlatego podczas korzystania z nich mogą być gromadzone w sposób automatyczny różne informacje o osobach przeglądających, w tym o Tobie.

W tym celu możemy także wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies).

Strona www nie zawsze automatycznie zbiera informacje o Tobie, jednak jeśli tak się dzieje, zawsze poinformujemy Cię o tym.

3. Chcemy poznać Twoje potrzeby.

Żeby nasza współpraca przebiegała płynnie musimy się nawzajem poznać. O nas wiesz już wszystko, a jeśli chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Polityki.

Chcemy Cię bliżej poznać, dlatego:

 1. podczas korzystania ze Strony www zbieramy o Tobie dane: (a) adres IP, (b) domenę, (c) dane identyfikacyjne przeglądarki oraz (d) typ systemu operacyjnego i (e) lokalizacje;
 2. podczas kontaktowania się z nami przez formularze dostępne na Stronie www możemy poprosić Cię o dane: (a) imię, (b) nazwisko (c) adres e-mail (d) numer telefonu (e) stanowisko,
 3. na etapie korzystania z Programu, automatycznie zbierana jest informacja o czynnościach wykonywanych przez użytkownika Programu w celu odtworzenia historii, płynnej pomocy technicznej oraz w celach statystycznych.
 4. podczas korzystania z naszych serwisów społecznościowych (Facebook) automatycznie zbierane są dane (lokalizacja, IP, system operacyjny), które zbierane są w celach statystycznych, reklamowych. Jedna najistotniejsze jest to by wyświetlać Ci interesujące Cię treści i dopasowane reklamy.
 5. natomiast jeśli wypełnisz formularz kontaktowy zawarty w reklamie na Facebooku, Linkedin możemy prosić Cię o dane: (a) imię (b) nazwisko (c)  adres e-mail (d) numer telefonu (e) nazwę firmy,
 6. jeżeli chcesz zostać naszym klientem poprosimy Cię o dane niezbędne do rejestracji konta (szczegółowy zakres danych zbieranych w celu realizacji umowy określa Regulamin).Kiedy przekażesz nam Dane Osobowe stajemy się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO.

Prosimy o nieprzesyłanie żadnych danych szczególnych kategorii (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO), czyli takich danych jak informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, przynależności do związków zawodowych, danych biometrycznych czy danych genetycznych.

4. Podstawy prawne, cele i czas przetwarzania danych.

Twoje Dane Osobowe są przez nas Przetwarzane na podstawie:

 1. art.  6 ust. 1 lit. b RODO; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy dotyczącej korzystania z aplikacji lub do podjęcia działań (na Twoje żądanie) przed jej zawarciem takich jak udzielenie dodatkowych informacji,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, na przykład do wykonania żądania wynikającego z treści złożonej reklamacji,
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO; gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, jak na przykład badanie sposobu korzystania z aplikacji przez Użytkownika pod kątem jej ergonomii, o ile do tego celu w ogóle wykorzystywane są dane osobowe,
 4. art.  6 ust. 1 lit. a RODO; gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody; o ile zgoda taka została udzielona.

Przetwarzanie następuje:

 1. w celu kontaktu z Użytkownikiem
 2. w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację
 3. w celu przesłania informacji dot. zmian w Regulaminie itp
 4. w celu dopasowania Strony www do Twoich potrzeb
 5. w celach marketingowych, o ile wyrazisz odpowiednie zgody,
 6. w celach statystycznych Optifire.

Trzeba też wspomnieć, że w celu udoskonalania aplikacji możemy korzystać z narzędzi umożliwiających śledzenie ruchu czy zachowań użytkowników, takich jak np. Hotjar, Fullstory czy Google Analytics. Korzystając z tych narzędzi zachowujemy wszystkie wymogi o jakich piszemy w niniejszej Polityce, to znaczy po pierwsze jeśli zewnętrzny dostawca narzędzia może być odbiorcą danych to ujawnienie danych następuje jedynie pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy powierzenia. Po drugie, jeśli dostawca danego narzędzia dla prawidłowego wykonania usługi musi przetwarzać dane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to korzystamy z mechanizmów bezpieczeństwa opisanych w ust. 7 poniżej. Po trzecie, jeśli dane narzędzie daje takie możliwości i jest to technicznie możliwe to staramy się je tak skonfigurować, aby zminimalizować przetwarzanie danych osobowych.

Zbierane zgodnie z Polityką dane to cenny materiał badawczy, dlatego możemy tworzyć i ujawniać anonimowe zestawienia oraz statystyczne dane dotyczące działania Serwisu. Zestawienia takie nie są jednak Danymi Osobowymi, a tym samym nie pozwalają na jakąkolwiek identyfikację Ciebie lub innych użytkowników.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać jedynie przez okres do tego niezbędny i prawnie uzasadniony, tj. przestaniemy przetwarzać dane gdy:

 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z  umową zawartą między Tobą a Optifire. W tym przypadku, terminy te wynoszą odpowiednio - jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej: lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych (np.: obowiązki podatkowe, księgowe);
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był nasz uzasadniony interes;
 • do chwili wycofania zgody - jeśli to ona jest podstawą przetwarzania.
5. Twoje prawa.

To Ty decydujesz o swoich danych osobowych, w tym o zakresie i celu Przetwarzania. W każdej chwili możesz:

 1. zażądać dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii,
 2. zażądać sprostowania danych,
 3. zażądać usunięcia danych (uprawnienie to jest zwane też „prawem do bycia zapomnianym”)
 4. wnieść skargę do organu nadzorczego ochrony danych osobowych    (Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 5. żądać ograniczenia przetwarzania danych,
 6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. zażądać przeniesienia danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie jest zautomatyzowane i odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit.   a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO.

Pamiętaj proszę jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Kategorie odbiorców.

Ze względów technicznych możemy niekiedy możemy przekazywać lub udostępniać czy ujawniać Twoje Dane Osobowe innym podmiotom, które w według nomenklatury RODO są tzw. “Odbiorcami” danych. Wiedz jednak, że aby taki podmiot mógł przetwarzać Twoje dane potrzebna jest odpowiednia umowa lub szczególny przepis prawa. 

Co więcej, Twoje dane osobowe nie mogą być ujawnione przypadkowym podmiotom, mogą to być:

 1. podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę lub inne czynności (w sposób bezpośredni lub pośredni), jednak wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej (tzw. celów przetwarzania),
 2. odbiorcami mogą być także nasi pracownicy, zleceniobiorcy bądź współpracownicy związani z nami innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna, księgowa, finansowa, informatyczna, o ile przetwarzanie Twoich danych osobowych przez wspomniane podmioty będzie konieczne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej,
 3. dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania.
7. Przekazywanie do Państw Trzecich (poza obszar EOG).

Staramy się aby dane osobowe jakie przetwarzamy nie były przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej “EOG”), a jeśli do takiego przekazania ma dojść to jest to możliwe jedynie po spełnieniu w tym zakresie wymagań RODO. Najczęściej mechanizmem jaki zostaje wykorzystany jest zawarcie z podmiotem działającym poza EOG umowy powierzenia przetwarzania danych zawierającej tzw. standardowe klauzule umowne. Jest to rozwiązanie przewidziane w art. 46 ust. 2 lit. c i d RODO, które polega na tym, że umowa powierzenia zostaje w głównej mierze oparta na modelowych klauzulach opracowanych i zatwierdzonych uprzednio przez Komisję Europejską, co ma zapewnić poziom ochrony odpowiedni jak gdyby dane były przetwarzane w obszarze objętym regulacją RODO.

8. Bezpieczeństwo Twoich danych.

Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich powierzonych nam Danych Osobowych, dlatego stosujemy bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowujemy poufność wszelkich przekazanych informacji. Wypełniamy wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze Danych Osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz uzasadnione naszym doświadczeniem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa między innymi:

 1. stosujemy szyfrowanie SSL,
 2. kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
 3. udzielamy dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy,
 4. w razie potrzeby stosujemy odpowiednie rozwiązania, o jakich mowa w art. 

Tylko wspólna rozwaga ochroni Twoje Dane Osobowe.

Pamiętaj, że aby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne, musisz również zadbać o to samodzielnie. Dlatego zawsze trzymaj swoje dane logowania do Programu, zarówno hasło, jak i login, w poufności.

Jeżeli dzielisz swoje stanowisko pracy (komputer) wspólnie z inną osobą, pamiętaj, aby zawsze po zakończeniu korzystania z Programu wylogować się.

9. Ciasteczka.

Chcemy udoskonalać naszą Stronę www, ułatwić korzystanie z niej oraz jak najlepiej dopasować ją do Twoich potrzeb, dlatego poza dobrowolnie podanymi przez Ciebie informacjami korzystamy z ciasteczek (pliki cookies), tj. plików zawierających dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym tak, że możliwe jest ich odczytanie przy ponownym korzystaniu ze Strony www.

Ciasteczka mają służyć Tobie i nam. Ich celem jest dostosowanie zawartości Strony www do Twoich indywidualnych preferencji, optymalizacji korzystania ze Strony www oraz jej indywidualizacji. My zaś dzięki nim możemy tworzyć statystyki dotyczące korzystania ze Strony www, co pozwala nam na jej ciągłe ulepszanie.

Ciasteczka nie powodują żadnych zmian w konfiguracji używanego przez Ciebie urządzenia końcowego. Informacje te wykorzystywane są jedynie dla tworzenia statystyk funkcjonowania Strony www. Mogą być także udostępniane podmiotom zewnętrznym, jednak jedynie w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku powierzenia przetwarzania informacji o ciasteczkach podmiotom zewnętrznym. Na naszej Stronie wykorzystujemy kilka rodzajów ciasteczek:

 1. Sesyjne – służące do identyfikacji użytkownika w serwisie;
 2. Statystyczne – służące do celów statystycznych;
 3. Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu.

Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ciasteczek odpowiedzi na nie znajdziesz w sekcji „Pomoc” stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

10. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Nie jest wykluczonym, że w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności jesteś administratorem danych osobowych swoich kontrahentów, pracowników czy zleceniobiorców, jak i podmiotem przetwarzającym dane (o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO) w ramach powierzenia Tobie danych przez Twoich kontrahentów.

Wobec tego abyś mógł w pełni bezpiecznie wprowadzać dane wskazane powyżej do aplikacji (o ile będzie to możliwe w ramach jej funkcjonalności) niezbędnym jest zawarcie między nami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spełniającej wymogi art. 28 ust. 3 RODO obejmującej zarówno powierzenie przetwarzania danych jak i tzw. “dalsze powierzenie”, o jakim mowa w art. 28 ust. 4 RODO. Dla ułatwienia wprowadziliśmy jej treść poniżej jako część Polityki, a Ty akceptując niniejszą Politykę zawierasz z nami taką właśnie umowę.

Prosimy abyś dokładnie zapoznał się z jej treścią.

 1. Administratorem danych osobowych dla potrzeb umowy powierzenia jest podmiot, który w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub innej zawartej z Optifire korzysta z aplikacji i przy jej użyciu przetwarza dane osobowe osób korzystających z jego usług w ramach dowolnego tytułu prawnego, jak i przetwarza dane powierzone mu przez jego kontrahentów i inne podmioty współpracujące w ramach powierzenia, o jakim mowa w art. 28 ust. 3 RODO.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 28 RODO dla potrzeb niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych jest Optifire (zwany też “Procesorem”), to jest FireUp Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000489669; kapitał zakładowy w wysokości 253 005,00 ZŁ
 3. Administrator powierza do przetwarzania przez Procesora dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, klientów i kontrahentów czy osób związanych z nim innymi stosunkami prawnymi oraz dokonuje dalszego powierzenia (wskazanego w art. 28 ust. 4 RODO) powierzonych mu danych takich osób jak klienci, kontrahenci, pracownicy czy zleceniobiorcy jego kontrahentów oraz podmiotów z nim współpracujących. Dane te nie należą do szczególnych kategorii danych, o jakich mowa w art. 9 ani 10 RODO, a swoim zakresem mogą obejmować w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, wizerunek. Administrator odpowiada za prawdziwość i kompletność tych danych.
 4. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powyższych danych zgodnie z niniejszą umową i obowiązującymi regulacjami wyłącznie w celach wskazanych w ust. 5 poniżej.
 5. Celem powierzenia przetwarzania danych jest wyłącznie umożliwienie prawidłowego świadczenia przez Optifire usług oferowanych w ramach aplikacji, to jest zapewnienia narzędzia on-line do optymalnego planowania tras przejazdu, a okresem powierzenia jest czas istnienia między Administratorem a Procesorem stosunku prawnego dotyczącego świadczenia ww. usługi z zastrzeżeniem dodatkowego okresu niezbędnego do dokonania czynności  zwrotu lub usunięcia danych zgodnie z postanowieniami poniższymi. 
 6. Procesor, w zakresie realizacji celu określonego powyżej, jest uprawniony do wykonywania na powierzonych danych operacji takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, kopiowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 7. Procesor zobowiązuje się, że:
  1. przetwarzania danych będzie dokonywał zgodnie z regulacją RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
  2. będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, przy czym poleceniem tym jest także niniejsza Polityka oraz umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Procesorem na dostęp do aplikacji,
  3. zapewni, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
  4. podejmie wszelkie środki gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami art. 32 RODO,
  5. Będzie przestrzegał warunków podpowierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi zgodnie z art. 28 ust 2-4 RODO,
  6. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości będzie pomagał administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw,
  7. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,
  8. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usunie lub zwróci mu wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że w danym przypadku prawo będzie nakazywało przechowywanie danych osobowych,
  9. z uwzględnieniem możliwości technicznych udostępni administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyni się do nich.
 8. Procesor ma prawo podpowierzania danych osobowych, o których mowa powyżej, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia przetwarzania danych osobowych określonego w niniejszej Polityce podmiotom będącym w stosunku do Procesora zleceniobiorcami, podmiotami współpracującymi związanymi z nim innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrznymi usługodawcami takich usług jak obsługa prawna, księgowa, finansowa, udostępnianie domen i serwerów, hosting, usługi typu SaaS czy obsługa IT, które to usługi są Procesorowi niezbędne do osiągnięcia celu wskazanego w ust. 5 powyżej. Ponieważ zgoda zawarta w zdaniu poprzednim stanowi tzw. “zgodę ogólną” to Procesor jest zobowiązany do notyfikowania Administratorowi wszelkich zmian (w szczególności dodawania nowych) subprocesorów (innych podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 ust. 4 RODO). Strony ustalają, że Procesor może wykonać obowiązek notyfikacji w ten sposób, że przed przystąpieniem do przetwarzania danych przez danego subprocesora Procesor uwidoczni dane identyfikacyjne tego podmiotu na liście dostępnej pod tym adresem.

Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Procesor korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający, w drodze zawartej pomiędzy tym podmiotem a Procesorem umowy, nałożone zostaną co najmniej analogiczne obowiązki ochrony danych jak w niniejszej umowie powierzenia przetwarzania danych.

11. Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami- jesteśmy tu dla Ciebie

Lubimy rozmawiać, dlatego jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub z innych powodów chcesz się z nami skontaktować możesz to zrobić:

 1. na adres e-mail: kontakt@optifire.io;
 2. za pomocą narzędzia służącego do zamawiania rozmów bezpośrednio na stronie optifire.io
 3. bezpośrednio do przydzielonego Tobie doradcy w chacie, który znaleźć można w Programie po utworzeniu Konta;
 4. pisemnie, na adres:FireUp Software Sp. z o.o.Ul. 3 maja 30,44-200 Rybnik

Optifire zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie https://optifire.io/polityka-prywatnosci, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania ze Strony przez wszystkich naszych użytkowników.

Niniejsza wersja polityki została opracowana dnia 12 stycznia 2021 r.