optifire

Import zamówień za pomoca pliku CSV

Aplikacja optifire umożliwia importowanie zamówień, z jednoczesnym dodaniem punktów rozładunku, jak i samych ładunków. Cały proces składa się z trzech etapów:
  • Przygotowania i wyboru pliku, z którego będą importowane dane,
  • Powiązania kolumn z pliku źródłowego z odpowiednimi polami w aplikacji,
  • Komunikatu zwrotnego o ilości pomyślnie zaimportowanych zamówień (opcjonalnie z możliwością pobrania pliku z wierszami, których nie udało się zaimportować).

Wszystkie etapy będą szerzej opisane w rozdziale Dodanie pliku CSV do optifire.

Jak przygotować poprawny plik .csv?

Plik, który posłuży do importu danych powinien być odpowiednio zakodowany i musi posiadać odpowiednie rozszerzenie. Poniżej znajdują się podpowiedzi, jak zapisać plik z kodowaniem UTF-8 w zależności od oprogramowania, jakie jest wykorzystywane przez użytkownika. lista

Dodanie pliku CSV do Optifire:

Z menu znajdującego się w prawym górnym rogu aplikacji należy wybrać opcję Import danych.

Format pliku wejściowego

Aby plik został poprawnie przetworzony musi spełniać kilka warunków:
  • obsługiwane są wyłącznie pliki z rozszerzeniem .csv,
  • maksymalny rozmiar pliku to 2.5 MB,
  • wiersz z nazwami kolumn w pliku nie powinien zawierać pustych kolumn (może to uniemożliwić przetworzenie danych),
  • należy zwrócić uwagę na formatowanie dat w kolumnach z oknami czasowymi (zaleca się, aby daty były zapisane cyframi arabskimi oraz formatowane jako zwykły tekst w formacie DD.MM.RRRR HH:MM).


Każde zamówienie poza charakterystycznymi dla siebie informacjami składa się z punktu rozładunku oraz jednego lub wielu ładunków. Domyślnie zamówienie jest tworzone na podstawie pojedynczego wiersza w arkuszu, dlatego każdy z nich musi zawierać komplet koniecznych informacji do utworzenia zasobów w aplikacji. Strukturę przykładowego pliku, zawierającego wyłącznie wymagane kolumny zamieszczono na rysunku poniżej:
fiolet ... TO DO

Jak struktura pliku wpływa na wynik importu?

W zależności od wprowadzonych danych można utworzyć zamówienie z jednym lub wieloma ładunkami, a także edytować istniejące zamówienia. Szczególną rolę odgrywa tutaj wewnętrzny numer zamówienia. Wszystkie możliwe operacje zostały opisane w poniższych punktach.
kontakt

Umów się na bezpłatną prezentację!

Skorzystaj z darmowego wsparcia konsultanta i zobacz jak wygląda planowanie trasy samochodowej z optifire. Napisz do nas lub zadzwoń +48 32 438 66 70

Skontaktuj się z nami